Home / Over HJ Vogelkijkhutten

Over HJ Vogelkijkhutten

H.J. Vogelkijkhutten.

Even voorstellen:  mijn naam is  Henk Jan Klein Tiessink, geboren in 1998 te Emmen. Ik ben opgegroeid in een gezin waar de natuur altijd een grote rol heeft gespeeld .

Mijn grootvader was van beroep tuinman te Lochem bij de Familie Franken op Landgoed de Pillink. Tevens was hij een enthousiast en verwoed jager. Samen met zijn jachtvriend dhr.  Naef  uit  Lochem beoefende hij zijn hobby als jager. Er werd in die tijd (vlak voor de tweede wereldoorlog) ontzettend veel wild geschoten. Op foto’s uit die tijd is duidelijk te zien, dat de wildstand enorm moet zijn geweest. Iets wat wij ons nu niet meer kunnen voorstellen.

Mijn opa was in zijn jonge jaren geen jager meer, maar wel een verwoed eierzoeker  van o.a  de Kievit en de Grutto. 50 tot 100 eieren vinden in een dag was heel normaal.  Iets wat wij ons ook nu niet meer kunnen voorstellen. Helaas is van dit alles weinig tot niets meer over. Met name de mechanisatie in de  landbouw is er debet aan dat dit alles grotendeels is verdwenen.

Mijn vader is een bezield vogelliefhebber en een groot natuurliefhebber. Vanaf zijn jeugd heeft hij zich al beziggehouden met  houden van vogels in volières en kooien. Het kweken van vogels is zijn grote passie. Het is dus ook geen wonder dat ik al op mijn vijfde jaar wist wat een goudvink was. Zelf heb ik niet echt iets met het houden van vogels. Sterker nog, ik denk dat in de loop van de tijd deze vorm van het houden van vogels zal verdwijnen.

Een  vogelvriend van mijn vader, dhr. Wiel Arets, vertelde over een nieuwe trend: het fotograferen van vogels vanuit een vogelkijkhut. Uren achtereen zittend in een hut en fotograferen.  Mijn vader vond dit nogal lachwekkend.

Ik vond het wel iets grappigs hebben en zag het helemaal zitten gezien het feit wij in een prachtig gebied wonen. Mijn ouders hebben 10 hectare grond waarvan 2 à 3 hectare bloemenweide en 7 hectare hoogveen. Bij uitstek een super geschikte plaats voor een vogelkijkhut. Het idee was geboren bij mij. Na lang aandringen bij mijn vader kreeg ik gehoor voor mijn idee.

Na veel voorbereiding en  onderzoek was mijn uiteindelijke plan klaar en kreeg ik definitief  groen licht en alle medewerking  van mijn vader. Waarbij ik moest beloven dat een gedeelte van de opbrengst geïnvesteerd moet worden in ons  natuurgebied  en zodoende verder kan ontwikkelen. Mijn vader had hier al een begin gemaakt met als resultaat dat in dit gebied de Nachtzwaluw en de Houtsnip broeden. Ook in de late nazomer zitten er altijd een paar losse Wielewalen.

Ik hoop dat u zult genieten van  mijn  natuurinvulling!

Ik wens jullie veel fotoplezier en een aangenaam  verblijf in mijn vogelkijkhut.

Groet Henk Jan